Ostalo

Mašina za usitnjavanje bilja
Pužni transporter
Trakasti transporter (opciono: sa koficama)
Termo tunel
Vibrodozirni sistem