Mlin za šećerMlin za šećer

NAMENA: Mlin je namenjen za mlevenje šećera kao i za mlevenje različitih biljnih kultura, pri čemu se vrši postavljanje odgovarajućeg sita.

OPIS UREĐAJA:   

Sastavni delovi uređaja su:
01. sabirni koš
02. kućište turbine            
03. sito
04. prijemna kutija ili držač džakova
05. komandno-kontrolni orman (opciono)

Mlin se isporučuje u varijanti ugradnje na kutiju ili na čeličnom postolju. Svi delovi mlina koji su u kontaktu sa materijom koja se melje su izrađeni od kvalitetnog nerđajućeg čelika.

NAČIN RADA:  Po uključenju elektromotora u sabirni koš mlina se sipa šećer. Otvaranjem leptir zatvarača materija se propušta u kućište turbine gde se brzim okretanjem kroz sito vrši usitnjavanje. Protok šećera u prostor turbine je konstantan, kroz otvor prečnika 6,5 mm, koji se nalazi unutar sabirnog koša. Samleveni šećer ispada u praktičnu i estetski lepo dizajniranu kutiju, ili u džak, u zavisnosti od izvedbe.

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Uz mlin za šećer preporučujemo: pužni transporter, pužni dozator i termo tunel.


Detaljniji prikaz (kliknite na slike)

Tehničke karakteristikeKapacitet: cca 40 - 100 kg/h (u zavisnosti od modela)
Snaga motora: 2,2 - 5 kW (u zavisnosti od modela)
Radni napon: 220v, 50hz
Gabariti: 600x600x1500
Granulacija mlevenja: cca 0,15 mm